Skicka ett ljudmeddelande

iOS 29 maj 2015

Tryck och håll på lilla mikrofonikonen i Meddelande på din iPhone eller iPad för att spela in ett ljudmeddelande. Svep uppåt för att skicka inspelningen. Om du vill radera det istället drar du åt vänster.