Skapa medicinskt ID-kort

OS X 19 mar 2015

Nya appen Hälsa i iOS 8 är perfekt om du vill följa upp dina aktiviteter och spara olika typer av biometrisk information – men det är inte allt den kan. Tryck på Medicinskt ID nere i högra hörnet på skärmen så kan du skapa ett kort med medicinsk information om dig själv och som sedan kan kommas åt på låsskärmen, om något skulle hända. Du kan skriva in vilka mediciner du tar, eventuella allergier och kontaktuppgifter vid en akutsituation. Om du behöver hjälp snabbt kan alltså vem som helst ta del av informationen, utan att du behöver låsa upp din mobil.