Lägg in larmkontakt

iOS 30 maj 2016
  1. Öppna Medicinskt ID-fliken i Hälsa- appen och tryck på Ändra-knappen uppe till höger för att kunna lägga in kontaktinfo.
  2. Du hittar sedan Lägg till nödkontakt en bit ner på den här sidan. Tryck på plusikonen för att snabbt lägga till en ny kontakt.
  3. Kontakter-appen kommer nu att dyka upp. Du skrollar fram till den person du vill lägga till som nödkontakt. När du är nöjd trycker du på Klar.