Hitta en inställning snabbt

iOS 7 okt 2015

Om du inte kan hitta en inställning i iOS öppnar du Inställningar och använder Sök-funktionen längst upp, som dyker upp om du sveper nedåt på skärmen.