Få meddelanden om svar

iOS 2 jun 2015

Väntar du på svar på ett brev? När ett brev är öppet trycker du på flaggikonen och sedan på Meddela mig. Nu får du en notis när du får ett svar på ivägskickat meddelande.