Återskapa felaktigt raderade bilder

OS X 12 mar 2015

I iOS 8 tillkom en hel massa nya funktioner och några av de största uppdateringarna skedde i appen Bilder. Utöver en del nya redigeringsverktyg kom en uppdatering av hur bilderna organiseras på iPhonen eller iPaden. När du nu väljer att radera ett fotografi tas det inte direkt bort från enheten. Det kommer nämligen istället temporärt att flyttas till ett album som kallas Senast raderade. Det här albumet kommer att spara dina bilder upp till 30 dagar, vilket ger dig en chans att återfå foton som du av misstag tagit bort och som du faktiskt vill behålla av någon anledning – och du kan alltså göra det veckor efter att du tryck på raderaknappen. Du återskapar genom att trycka på Välj och sedan Återställ alla eller genom att trycka på de bilder du vill återfå och sedan på knappen Återställ. Om du istället skulle vilja radera bilder permanent kan du trycka på Radera i samma mapp – valet är ditt.