Ändra bildformat i Bilder

OS X 4 jun 2016
  1. Klicka upp fotot du vill justera och klicka på Redigera-knappen. Sedan väljer du ikonen Beskär för att få möjlighet att välja mellan olika format.
  2. Om du nu klickar på Proportioner dyker det upp en meny som innehåller de format som du kan välja mellan. Bilden kommer att beskäras till valt format.
  3. Om du väljer alternativet Format fritt kan du dra i den vita ramens hörn för att justera bildformatet till exakt de proportioner som du eftersöker.