Nya app ska säkra kvalitetstid med barnen

Nyheter 19 maj 2014

P R E S S M E D D E L A N D E

Idag lanserar UNICEF Sverige appen UNICEF PlayTimer, som ska göra det lättare för föräldrar att umgås med sina barn efter arbetstid, utan att störas av jobb i mobilen. Med hjälp av tekniken ansiktsigenkänning kan barnet på ett lekfullt sätt låsa förälderns telefon. Med den nya appen vill UNICEF lyfta företagens ansvar när det kommer till anställdas tillgänglighet efter arbetstid

unicef_1Appen UNICEF PlayTimer ska göra det möjligt för föräldrar att själva styra över sin fritid och umgås med sina barn utan att störas av jobb via mobilen. Genom appen blir barnet chef över mobilen medan förälder och barn leker. Barnet kan på ett lekfullt sätt låsa förälderns telefon. Om man rör vid mobilen, ljuder ett alarm. Enda sättet att låsa upp mobilen, är att verifiera att man är med sitt barn med hjälp av tekniken ansiktsigenkänning. 

Att frågan kring föräldrars tillgänglighet i mobilen måste uppmärksammas är tydligt. En ny undersökning från UNICEF Sverige visar 8 av 10 föräldrar (81%) i Sverige med barn i åldern 0-12 år brukar få jobbmail och/eller jobbsamtal efter ordinarie arbetstid.

– Vi ser att gränsen mellan arbete och fritid har blivit diffus. Vi arbetar samtidigt som vi är med våra barn. Att arbetsgivare behöver titta extra noggrant på hur hemmajobb påverkar barnens situation står klart. För att lyfta barnrättsprinciperna i Sverige, har vi tagit fram en app som ger barnen kvalitetstid med sina föräldrar utan att jobbet stör, säger Lotta Linden, Chef företagssamarbeten på UNICEF Sverige. 

UNICEFs förhoppning är att företag uppmuntrar sina anställda att ladda ner UNICEF PlayTimer och att de samtidigt tar in arbetet med barnrättsprinciperna i dess helhet i sin affärsverksamhet. Hittills har mottgandet för appen och barnrättsprinciperna varit positivt bland UNICEFs egna nätverksföretag. 

Appen finns att ladda ner gratis för iOS i Apples App Store, på språken svenska, engelska, franska och spanska. 

Så fungerar UNICEF PlayTimer:

1. Sök ”UNICEF PlayTimer” i App Store och ladda ner appen.
2. Ställ in antalet minuter du vill låsa din mobil från jobb när du leker med ditt barn.
3. Identifiera ditt barn (eller lekkamrat) genom ansiktsigenkänning.
4. Mobilen försätts i låst läge under den tid du ställt in den på. Om du rör vid mobilen under denna tid, ljuder ett alarm.
5. Enda sättet att larmet ska sluta ljuda är genom att verifiera att du är med ditt barn, med hjälp av ansiktsigenkänning.
6. Gör den ostörda lekstunden till en vana – aktivera påminnelser i appen, så får du notiser när det är dags att jobbsäkra mobilen.