Lär känna Final Cut Pro X

Guider 24 apr 2013

Användargränssnittet må påminna om iMovie, men låt det inte lura dig. Här finns massor av kraftfulla funktioner och finesser…

Final Cut Pro X både ser ut och känns som iMovie, men ger dig mycket större kontroll över dina filmer. Eftersom de ändå skiljer så åt en hel del behöver du till en början lära dig en del grundläggande saker, men när du väl känner till dem kommer du att kunna klippa ihop filmen precis som du vill ha den.
Event Library är likadant som Biblioteket i iMovie. Varje gång du importerar filmer eller bilder kan du skapa en händelse – ett event – som samlar just dessa filer. Du kan dock importera klipp till vilket event du vill.
I iMovie skulle du bläddra bland dina klipp längst ner på skärmen och därefter acceptera eller förkasta dem inom projektet. Med Final Cut Pro X är det tvärtom. Fönstret Browser i övre vänstra hörnet låter dig granska och välja klipp och sedan drar du de klipp som du har markerat till Timeline.
I Browserfönstret visas stora tumnagelsbilder och du kan skumma igenom dem genom att sväva med musen från vänster till höger. Du behöver inte ens klicka. Du markerar den del av klippet som du vill ha genom att dra ut en gul markeringsruta. Sedan drar du det klippet till Timeline. Du spelar upp det genom att klicka på mellanslagstangenten och får då se det slutgiltiga resultatet i Viewer, längst upp till höger. Där ser du hur din film skulle se ut om du exporterade den där och då.
Timeline är ”magnetisk”, så du kan dra klipp till mellan andra klipp och allt hamnar automatiskt på plats. De som har använt iMovie innan lär känna sig bekväma med detta, men det är ganska ovanligt i professionella redigeringsprogram som ofta innehåller många olika lager av klipp. Du lär märka att du ibland föredrar att använda lager och det kan du göra genom att lägga in sammanhängande klipp. De läggs då ovanför andra klipp och körs sida vid sida med dem. De ger dig möjlighet att se precis hur din film hänger ihop.

”Man kan dra klipp till platsen mellan två klipp och allt hamnar automatiskt på plats”

Allt eftersom du blir bättre på att redigera kanske du ibland vill lägga in en paus i Timeline. Det kan du inte göra i iMovie, men om du vill lämna plats för att kanske lägga in ett annat klipp senare så kan du skapa ett så kallat ”gap clip” för att fylla gapet. På så vis kan du redigera och få bra timing även om du inte har direkt tillgång till rätt klipp.
I iMovie arbetar du huvudsakligen med Uppspelningshuvudet, men i Final Cut Pro X lär du använda flera olika verktyg. Verktyget Range Selection används för att markera delar av Timeline så att du kan radera eller flytta dem. Trim är ett verktyg som används för att finjustera din klippning. Det påminner om Precisionsredigeraren i iMovie, men är mycket mer intuitivt. Blade Tool låter dig klippa en film där du klickar och du kan sedan dra de olika delarna av filmen till vart du vill i Timeline.
Genom att använda dessa sex klipp av en gitarrspelare försöker vi ge dig en uppfattning om hur lätt det är att använda Apples briljanta Final Cut Pro X samt om hur mycket större kontroll du får över ditt redigeringsarbete. Du lär inte ångra dig.

 

Förstå det professionella gränssnittet

Final Cut Pro X är så likt iMovie att du snart kommer att känna dig hemma

 

FCPX_grund1. Browser-fönstret

Lär känna ditt material genom att skumma igenom det med hjälp av musen. Du kan utöka klippstorleken med hjälp av reglaget i nedre högra hörnet av Browsern eller behålla som tumnagelsbilder.

2. Tidslinjen

Timeline är det ställe där du arrangerar dina klipp och finjusterar din bearbetning. Att använda verktyg såsom Trimming kan flytta klippens start- och slutpunkt eller dra hela klipp någon annanstans.

3. Viewern

När du skummar över ett klipp i Browser-fönstret eller tidslinjen får du se resultatet i Viewern. Vill du se projektet från början till slut sätter du uppspelningshuvudet i början tidslinjen och trycker på mellanslagstangenten.

 

 

Redigera med precision i Final Cut Pro X

Final Cuts magnetiska tidslinje ger dig större möjligheter att redigera med precision

 

Om du har använt iMovie kommer det inte vara svårt att lära sig Final Cut Pro X. Även om du inte är en van iMovieanvändare har Final Cut Pro X förenklats för att göra det lättare för nybörjare att redigera. Den magnetiska Timeline är bara en av de aspekter som har ändrats för att du snabbt och enkelt ska kunna lägga till eller ta bort klipp utan att få en mängd hål i din film. Börja med att importera dina klipp (se förra uppslaget) och bläddra sedan igenom dem för att bekanta dig med dem. Sedan kan det vara så enkelt som att välja det du vill ha och dra det till Timeline. Vill du göra justeringar kan du dra och släppa klipp eller putsa klippslut för att ändra var klippen placeras. Sammanhängande klipp låter dig bygga lager så att du kan överlappa ett klipp med ett annat. Det ger dig ett mer visuellt och professionellt sätt att redigera på. Programmet ger dig mängder av olika sätt att redigera och det finns inget som är rätt eller fel.

(Materialet som refereras till här finns att hämta på Filarkivet under nr 1-2013.)

 

FCPX_grund_1011: Gör en markering

Sväva med musen över klippet Guitar 1. Dra ut en gul markering över en del av klippet. Inkludera filmrutor på endera sidan om det ögonblick då hon tittar upp.

 

 

 

 

 

 

FCPX_grund_1022: Dra till Timeline

För att överföra klippet till Timeline kan du dra och släppa, så hamnar det automatiskt på plats. Snabbkommandot är att trycka på tangenten [E].

 

 

 

 

 

 

FCPX_grund_1033: Markera klippet

För musen över klippet och klicka precis ovanför det ställe på Timeline då hon har huvudet bortvänt till hälften. Då visas en vertikal markör.

 

 

 

 

 

 

FCPX_grund_1044: Sätt ihop

Dra ut en ny markeringsruta på klippet Guitar 3. Börja då hon kommit halvvägs igenom att vända på huvudet. När du har uppspelningshuvudet över markeringen trycker du på [Q] för att sätta ihop klippen.

 

 

 

 

 

 

FCPX_grund_1055: Putsa på slutet

Tryck på [Cmd] och [+] för att expandera Timeline. Tryck på [T] för att få upp Trimming Tool och dra det undre klippets högra kant tills det matchar det övre klippets slut.

 

 

 

 

 

 

FCPX_grund_1066: Förläng redigeringen

Dra ut en markeringsruta på klippet Guitar 5 och dra det till Timeline. Släpp det till höger om de sammanhängande klippen, så hamnar det på plats direkt.

 

 

 

 

 

 

FCPX_grund_1077: Magnetisk rörelse

För att se hur tidslinjens magnetism funkar markerar du en del av Guitar 4 och drar den sedan till Timeline och lägger den före Guitar 5. Klipp flyttar sig nu för att lämna plats.

 

 

 

 

 

 

FCPX_grund_1088: Överbrygga en klippning

Klippningen mellan de två närbilderna är rätt klumpig, så välj ännu en del av Guitar 3 och lägg in den över de andra klippen genom att sätta uppspelningshuvudet där du vill ha det och trycka [Q].

 

 

 

 

 

 

FCPX_grund_1099: Städa upp

Lägg in klipp och arrangera dem i ordning. Tryck på [T] och använd verktyget Trimming för att markera och flytta redigeringspunkter. Du kan se de filmrutor du använder i Viewer.