Kraftig ökning av restaurangbokningar via mobil

Nyheter 21 maj 2014

P R E S S M E D D E L A N D E

Var tredje restaurangbokning görs nu via mobilen eller surfplattan, det visar en undersökning som restaurangbokningstjänsten Bookatable genomfört. Det är framförallt kvinnor som utnyttjar möjligheten att boka bord på språng. Kvinnor står för 54 procent av bokningarna via mobil eller surfplatta, i jämförelse med män som står för 46 procent.

Antalet restaurangbokningar som görs via mobilen har ökat från sju procent 2011 till 30 procent i år, det visar en undersökning som Bookatable låtit genomföra. Undersökningen, som genomfördes i samband med nylanseringen av Bookatables app, visar också att det är stor skillnad på när de mobila användarna bokar i jämförelse med de som använder sin dator. De flesta mobila restaurangsökningarna görs på eftermiddagen med en topp klockan 16:21. På datorn toppar däremot restaurangsökningarna klockan 10:54. 

– Den mobila restauranggästen är spontan, utnyttjar det stora utbudet som finns tillgängligt i appen och bokar restaurang snabbt, enkelt och på språng. De som bokar via datorn har i större utsträckning planerat ett restaurangbesök, säger Love Bergsten, Nordenchef Bookatable.

Restaurangbesökare som bokar via mobilen är mer benägna att testa en ny restaurang. Närmare hälften av bokningarna (48 procent), görs på restauranger där användaren inte bokat tidigare.

Undersökningen som är genomförd bland 850 000 Bookatable-användare visar också att det är skillnader mellan länder. I Storbritannien har trenden nått längre, där görs mer än hälften av bokningarna via mobiler och surfplattor.

– Ökningen av restaurangbokningar via smartphone och surfplattor innebär en stor förändring i branschen. Fler restauranger borde tänka över sin mobila närvaro och mobilanpassa sin webb med tanke på dagens mobilvanor, fortsätter Love Bergsten.

 

bookatable_infographic_se