Fejka filmning med flera kameror Redigera ihop klipp så att det ser ut som om du har filmat från olika kameravinklar

OS X 18 jun 2016

Med dagens digitala teknik finns det många sätt att fånga action med en kamera. Med en iPhone alltid till hands kan du fånga spontana händelser i form av videoklipp. Små sportkameror som GoPro låter dig filma aktiviteter från ditt eget perspektiv i HD (utan att riskera att du spräcker skärmen på din inte lika robusta iPhone). När du filmar upprepad action (som en vän som flyger förbi på en linbana) kan du filma från olika vinklar. Du kan sedan klippa ut de bästa bitarna från varje tagning till en mjukt flödande sekvens som ser ut att vara filmad från olika kameravinklar med flera kameror. Det gör att du kan få till en sekvens som ser väldigt proffsig ut. Här visar vi hur du kan låtsas arbeta med flera kameror samtidigt.

iMovie_Multifake1

 

1 Skapa en händelse

Gå till Arkiv>Ny händelse. Döp händelsen till Flera kameror. Gå till Arkiv>Ny film. I fönstret väljer du Inget tema. Klicka på Skapa. Döp filmen till Flera kameror. Klicka OK.

 

2 Importera klippen

En ny projektikon dyker upp, samt en tom tidslinje. Klicka på knappen Importera och gå till källklippen (de du hämtat från Filarkivet). Tryck på Importera markerade.

 

3 Förhandsgranska klippen

I händelsefönstret drar du pekaren utmed varje klipp för att se innehållet. Det hjälper dig lära känna innehållet i varje tagning och upptäcka eventuella problem.

 

4 Välj och lägg till

Klicka på Front Angle-klippet. Klicka och markera precis där flickan börjar åka framåt till slutet av händelsen. Dra in den här gula markeringen på tidslinjen.

 

5 Lägg till den andra vinkeln

Klicka och markera Side Angle-klippet från där flickan början åka och fram till klippets slut. Dra den gula markeringen och placera den ovanför Side Angle-klippet på tidslinjen.

 

6 Dela det översta klippet

Du har nu två parallella klipp som spelas upp som separata lager. Ställ markören på det översta lagret när tjejen tar tag i kedjorna med båda händerna. Högerklicka och välj Dela klipp.

 

7 Trimma topplagret

Klicka för att markera den andra delen av det översta klippet. Dra startpunkten åt höger för att trimma ner det till 1,9 sekunder. Luckan visar en del av parallellhändelsen på det undre lagret.

 

8 Lägg till synvinkelbild

Välj POV-klippet där flickan träffar slutet av linbanan med en klang. Dra in det i luckan på tidlinjens övre lager. Använd klangljudet för att hjälpa till att synka händelsen med de andra klippen.

 

9 Finjustera startpunkten

Dra början på det undre lagret för att förlänga starttiden. Förläng starttiden på det övre lagret. Trimma POV-klippet för att ta fram mer av Front Angle-klippet.