Få till perfekta live-framträdanden Se till att din ton är helt perfekt med stämverktyget i GarageBand

OS X 12 jun 2016

Att ha en stämmare inbyggd i GarageBand är perfekt när du ska spela in ditt instrument eller använda det i ett live-framträdande. Stämfönstret har ett enkelt gränssnitt och ger dig även alternativet att justera standardtonarten som du ska stämma instrumentet i. Du kan snabbt och enkelt öppna och stänga det efter behov. Det enkla rattgränsnittet i GarageBands stämningsfönster kommer pendla när du stämmer för att visa dig när du har hittat rätt tonart för ditt instrument. Du får också lika många stämfönster som du har instrument kopplade till GarageBand, vilket gör att du slipper koppla om för olika instrument. Så här fungerar det.

 

GB_live1

 

1 Ställ in ditt instrument

Koppla in ditt instrument i din Mac eller sätt på mikrofonen så att GarageBand kan registrera ljud. Försök att göra omgivningen så tyst som möjligt.

 

2 Stämverktyget

I den övre verktygsraden bredvid cykelikonen klickar du på stämgaffeln. GarageBands stämverktyg kommer öppnas och automatiskt registrera ljudet från ditt instrument.

 

3 Grundläggande stämning

Om du stämmer en sexsträngad gitarr så spelar du ett sänkt E (ess). Markören kommer visa hur välstämd den tonen är. Stäm gitarren tills ett E dyker upp i orange i stämfönstret.

 

4 Plus och minus

Plus- och minussiffrorna hjälper dig bedöma hur välstämt ditt instrument är. Om du får en negativ avläsning så stämmer du upp, och får du en positiv avläsning så stämmer du ner tills du når noll.

 

5 Korrekt stämning

I små steg stämmer du instrumentet tills bokstaven du stämmer blir grön i stämfönstret. Därefter går du vidare till nästa ton tills du är klar med stämningen.

 

6 440Hz-stämning

Den vanliga stämfrekvensen är inställd på 440Hz. Det är en universell standard, vilket innebär att ett instrument stämt i en del av landet låter likadant som ett instrument i en annan del.

 

7 Alternativ stämning

Dubbelklicka på 440Hz för att välja. Du kan sedan ändra frekvensen på stämningen och stämma ditt instrument till den tonarten. Ett populärt alternativ till 440Hz är 432Hz.

 

8 Kontrollera din stämning

Du kan spela upp inspelningarna för att kontrollera hur stämda de olika spåren som du arbetar med är genom att isolera och spela upp spåret i GarageBand med stämfönstret öppet.

 

9 Indatakälla

Klicka på M för att välja din Macs mikrofon som indata. Det ställs bara in när du stämmer ditt instrument och bara om ditt instrument matas in i GarageBand från en annan indata- källa.