Båtväder – ny app för båtfolk

Nyheter 28 maj 2015

P R E S S R E L E A S E

Appen Båtväder för Android och iOS ger båtägaren en tydlig väderprognos baserat på sin eller annan vald kartposition. Genom kartfunktionen får användaren också tillgång till en stor mängd natur- och gästhamnar. Med den tydliga vindprognosen bl.a. vindriktingspilar över kartan kan båtägaren dessutom enklare avgöra om tillängningsplatsen är lämplig eller inte.

 

screen_shot_weather_iPad2

Med Båtväder ser båtägaren sin egen position tydligt på kartan och kan enkelt zooma och svepa för att hitta naturhamnar och/eller gästhamnar i sin närhet. Genom att markera en hamn av intresse visas information som namn och typ av hamn. För att se vädret kan användaren klicka på informationsrutan. Om någon annan plats är av intresse zoomar användaren enkelt in med fingrarna, alternativt med zoomknappen till önskat område och väderpresentationen dyker då upp vid rätt zoomnivå. Då vädret visas kan play-funktionen användas för att spela upp väderprognosen. Alternativt kan användaren med hjälp av tidslinjen välja väderprognosen för önskad tidpunkt. Eftersom vindriktning visas med hjälp av pilar över kartvyn kan båtägaren enkelt avgöra om den valda angöringsplatsen är lämplig eller inte.

”Genom att lansera Båtväder ger vi Sveriges och Skandinaviens båtägare ett nytt verktyg som kommer förbättra deras båtliv!”   – Martin Berg, Ordförande Eliri AB

Appen Båtväder är tillgänglig för iOS och är gratis, men innehåller en reklamlist. Appen är riktad mot Sverige i huvudsak, men vissa utvalda hamnar och väder kan presenteras för hela Skandinavien. Fler hamnar utanför Sverige kommer att läggas till inför framtida uppdateringar.